Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP)

Kangan Institute AMEP

Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP) là một chương trình định cư được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo của Chính phủ Úc với khoá học tiếng Anh dạy 510 giờ miễn phí* dành cho các di dân và những người nhập cư theo diện nhân đạo hội đủ các điều kiện.

Chương trình AMEP giúp các di dân mới học những kĩ năng tiếng Anh cơ bản nhằm để hỗ trợ họ tham gia một cách thành công và tự tin vào đời sống xã hội và kinh tế của nước Úc. Chương trình AMEP dành cho các di dân theo diện thị thực thân nhân, lao động có tay nghề cao và diện thị thực nhân đạo và cấp học phí học 510 giờ tiếng Anh trong vòng năm năm đầu tiên kể từ khi thị thực bắt đầu có hiệu lực hay từ khi đến Úc.

 

 
Call now
locations
Enquire now
Apply now

 
 
 


 

Tìm hiểu thêm
 

Tôi có hội đủ điều kiện hay không? >


 
 
 

Tôi có thể theo học bằng cách nào? >


 
 
 

Tôi sẽ được học những gì?   >


 
 

Quý vị có thể cũng hội đủ điều kiện để tham gia các lớp học của AMEP nếu quý vị là:

 • một di dân có thị thực tạm thời hợp lệ
 • người tị nạn đang định cư ở Úc theo thị thực thường trú
 • một thanh niên (từ 15 đến 17 tuổi) (Có các chương trình dành cho thanh niên)

Quý vị nên đăng kí theo học các lớp của AMEP trong vòng 6 tháng kể từ khi đến Úc, hoặc trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận được thường trú vĩnh viễn ở Úc.
Quý vị nên bắt đầu các lớp tiếng Anh trong vòng 12 tháng kể từ khi đến Úc.

Nếu quý vị không đáp ứng được những khung thời gian này hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1300 675 676 để thảo luận về những lựa chọn học tập của quý vị.

Tại Viện Kangan, chúng tôi dành riêng các lớp đào tạo Anh ngữ cho các ứng viên nộp hồ sơ theo học chương trình AMEP. Các lớp học của chúng tôi được mở tại các cơ sở ở Broadmeadows, Craigieburn và Docklands.

Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp một sự hỗ trợ đặc biệt cho những sinh viên ghi danh vào chương trình và đảm bảo rằng họ sẽ được tiếp cận riêng với các giáo viên để đạt được các mục tiêu trong việc học tiếng Anh của mình.

Ghi danh như thế nào?                      >


 
 
 

Tôi có thể học ở đâu?                          >


 
 
 

 
 
 

Chúng tôi có nhiều lựa chọn ghi danh dành cho các sinh viên tương lai. Các lựa chọn ghi danh bao gồm:

 • Ghi danh trực tuyến
 • Trực tiếp – Quý vị có thể trực tiếp đến cơ sở Broadmeadows hoặc Docklands để ghi dành vào chương trình
 • Gọi điện thoại cho chúng tôi qua số1300 675 676 hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ AMEP@kangan.edu.au

Chúng tôi còn bố trí riêng các nhân viên hỗ trợ để hướng dẫn cho quý vị trong suốt quá trình. Nêu quý vị có bất kì thắc mắc gì về khoá học mà quý vị cần phải ghi danh theo học hay có yêu cầu cung cấp thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và sẽ có người trợ giúp cho quý vị trong suốt quá trình.

Các lớp học của chúng tôi được mở tại các địa điểm sau:

 • Cơ sở Broadmeadows của Viện Kangan (Toà nhà B)
 • Cơ sở Docklands của Viện Kangan (Toà nhà B)
 • Trung tâm Học tập Toàn cầu Hume (Broadmeadows và Craigieburn)

 

Các lớp học của chúng tôi được mở tại các địa điểm sau:

 • Cơ sở Broadmeadows của Viện Kangan (Toà nhà B)
 • Cơ sở Docklands của Viện Kangan (Toà nhà B)
 • Trung tâm Học tập Toàn cầu Hume (Broadmeadows và Craigieburn)

 

Tại sao lại chọn Viện Kangan?


 
 • Các lớp học chuyên sâu dành cho thanh niên ở mọi trình độ được mở tại cơ sở Broadmeadows
 • Các lớp tiếng Anh như một ngôn ngữ thay thế (EAL) dành cho mọi trình độ từ Khoá học dành cho Chứng chỉ Sơ cấp Nói và Viết tiếng Anh (10361NAT) đến Chứng chỉ IV Nói và Viết tiếng Anh (10361NAT)
 • Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội cho những sinh viên muốn trau dồi các kĩ năng nghề nghiệp sau khi hoàn thành các khoá học tiếng Anh của mình

Quy trình khoá học AMEP

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5