AMEP - Persian

Kangan Institute AMEP

Call now
locations
Enquire now
Apply now

 
 
 

برنامه انگلیسی برای مهاجران بزرگسال (AMEP) یک برنامه استقرار برای مهاجران واجد شرایط و افراد وارد شده تحت برنامه انسان دوستانه است که از طرف اداره آموزش و کارآموزی دولت استرالیا پشتیبانی می شود و تا 510 ساعت کلاس رایگان* زبان انگلیسی را ارائه می کند.

AMEP به مهاجران جدید کمک می کند تا دانش ابتدایی انگلیسی را که به آنها کمک خواهد کرد تا با موفقیت و اطمینان در زندگی اجتماعی و اقتصادی استرالیا مشارکت کنند، یاد بگیرند. AMEP برای مهاجرانی است که با ویزای خانواده، مهارت و دلایل انسانی به کشور وارد شده اند و تا 510 ساعت آموزش زبان انگلیسی را در پنج سال نخست آغاز ویزا یا ورود به استرالیا ارائه می کند.

 

 

 

بیشتر بدانید
 

آیا من صلاحیت دارم؟               >


 
 
 

چگونه می توانم در کلاس شرکت کنم؟  >


 
 
 

چه چیز را آموزش خواهم دید؟                  >


 
 

شما هم ممکن است صلاحیت ملحق شدن به کلاس های AMEP را داشته باشید، اگر:

 •   AMEP مهاجری با یک ویزای موقت مجاز باشید
 •   AMEP آواره مستقر در استرالیا با یک ویزای دائم باشید
 •   AMEP یک فرد جوان (15 تا 17 ساله) (برنامه های جوانان موجود هستند) باشید

 

برای نام نویسی در کلاس های AMEP باید در 6 ماه نخست ورود به استرالیا و یا در 6 ماه کسب اقامت دائم استرالیا نام نویسی کنید. شما باید کلاس های انگلیسی خود را در 12 ماه نخست پس از ورود به استرالیا آغاز کنید.

اگر این مهلت زمانی را رعایت نکرده اید و یا اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفا با شماره 1300 675 676 با ما تماس بگیرید تا درباره گزینه های تحصیل شما گفتگو کنیم.

در موسسه Kangan، ما برای درخواست کنندگان AMEP کلاس های اختصاصی زبان انگلیسی داریم. کلاس های ما در محل موسسه در برود مِدوز، کرِیگیبِرن و دوکلندز ارائه می شوند.

ما به ارائه یک سطح استثنایی کمک به دانش آموزانی که در برنامه نام نویسی می کنند و تضمین اینکه هر دانش آموز دسترسی مستقیم به معلمان داشته باشند باور داریم، تا آنها به اهداف خود درباره زبان انگلیسی برسند.

چگونه نام نویسی کنید؟              >


 
 
 

کجا می توانم در کلاس شرکت کنم؟      >


 
 
 

 
 
 

برای دانش آموزان احتمالی، ما چند گزینه نام نویسی داریم. آنها عبارتند از:

 •   AMEP نام نویسی های آنلاین
 •   AMEP حضوری – شما می توانید شخصا به مراکز ما در برود مِدوز یا دوکلندز مراجعه کنید تا در برنامه نام نویسی کنید.
 •   AMEP با شماره 1300 675 676 یا ایمیل AMEP@kangan.edu.au با ما تماس بگیرید.

ما همچنین کارکنان متعهد پشتیبانی داریم که در این فرایند شما را راهنمایی می کنند. اگر پرسش هایی درباره نام نویسی دارید یا اطلاعات بیشتری لازم دارید، لطفا با ما تماس بگیرید و یک نفر در این فرایند به شما کمک خواهد کرد.

 

کلاس های ما در محل های زیر ارائه می شوند:

 •   AMEP مرکز موسسه Kangan در برود مِدوز (ساختمان B)
 •   AMEP مرکز موسسه Kangan در دوکلندز
 •   AMEP مرکز یادگیری جهانی هومه (برودمیدوز و کریگیبرن)

 

کلاس های ما در محل های زیر ارائه می شوند:

 •   AMEP مرکز موسسه Kangan در برود مِدوز (ساختمان B)
 •   AMEP مرکز موسسه Kangan در دوکلندز
 •   AMEP مرکز یادگیری جهانی هومه (برودمیدوز و کریگیبرن)

 

 

چرا موسسه Kangan؟


 
 •   AMEP کلاس های ویژه جوانان در همه سطوح در مرکز ما در برود مِدوز
 •   AMEP کلاس های انگلیسی به عنوان زبان جایگزین (EAL) در همه سطوح از دوره مدرک ابتدایی در انگلیسی گفتاری و نوشتاری (10361NAT) تا مدرک IV در انگلیسی گفتاری و نوشتاری (10365NAT)
 •   AMEP ما گستره وسیعی از فرصت های تحصیلی را برای دانش آموزانی که مایلند مهارت های شغلی را پس از پایان آموزش انگلیسی شان به دست آورند ارائه می کنیم
 
 
 

 
فرایند کلاس AMEP

 
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5